Pader agan Arloedh
PADER AGAN ARLOEDH The Lord's Prayer Mat 6.9, Luk 11.2
Pader Agan Arloedh yw kevys yn unnek vershyon, dhiworth an 17ves ha'n 18ves kansblydhynyow. Didheurek yns, rag i dhe vos gwrys yn termyn pan veu Kernewek hwath yeth byw, ha martesen yma hengov a-varra gwithys yn re anedha. The Lord's Prayer survives in Cornish in eleven versions from the 17th and 18th centuries. They are of interest because they were made at a time when Cornish was still a living language, and some of them may preserve earlier traditions.
A. John Davies, Llyfr y Resolusion 1632 Gweddi'r Arglwydd ... Yn iaith GERNYW. En henao Deu Tad, han Mab, han Spiros Sans. Amen, en dellarebo. AN Tad ni (alias Taz ni) es en nev, Beniged (alias Benigas) ew (alias rebo) tha henaw, Tha gwlasker ma tefa, Tha vonogath rebo grued (alias Gwreaz) pagar en noar hag yn nev, An bara ni pob deth (alias died) rho d' yn hythou, Gav da ny gyn cambwith (alias cambgrwyth) pacar tha ena ny neb a camb gwreth (alias a camb grwyeg theny, Ha na or ny in temptation, bes guithe ny mes a throag (alias Liuera ny reb drog) Amen, en della rebo. Note: line 5 grwyeg: the closing bracket is missing. B. William Camden, Britannia, tr. Edmund Gibson. 1695. (Possibly taken from William Scawen, c 1680) Ny Taz ez yn neau, bonegas yw tha hanaw. Tha Gwlakath doaz. Tha bonogath bo gwrez en nore pocaragen neau, Roe thenyen dythma yon dyth bara givians ny gan rabn weery cara ny givians mens o cabin. Ledia ny nara idn tentation. Buz dilver ny thart doeg. C. John Chamberlayne, Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa… 1715. Page 50, first version Oratio Dominica Cornubice Nei Taz ba oz en nêv, Bonegas boez tha Hano, Tha glasgarn doaz, Tha Bonogath bogweez en nôr pokara en nêv, Dreu dho nei dithma gen kenevyn bara, Ha givians nei gen pêhou kara nei givians gele, Ha na lêdia nei idn tentation, By'z dilver nei thart thart drôg. Amen. D. John Chamberlayne, Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa… 1715, another version Cornubice. Alia Dialecto. Ny Taz ez yn neau. Bonegas yw tha hanauw. Tha Gwlakath doaz. Tha bonogath bogweez en nore pocaragen neau. Roe thenyen dythma gon dyth bara givians. Ny gan rabn weery cara ny givians mens. O cabin ledia ny nara idn tentation. Buz dilver ny thart doeg. Amen. E. William Pryce, Archaeologia Cornu-Britannica 1790. Also quoted by R.Polwhele 1803 and by Davies Gilbert 1827. Two versions: 1. The Lord's Prayer IN ANCIENT CORNISH Pydzhadou a'n Arluyth AN Taz ny es yn nêf, bethens thy hannow ughelles, gwrênz doz thy gulasker: Bethens thy voth gwreîz yn oar kepare hag yn nêf. Ro thyn ny hithow agan peb dyth bara; Gava thyn ny agan cam, kepare ha gava ny neb es cam ma erbyn ny: Nyn hombrek ny en antel, mez gwyth ny the worth drok: Rag gans te yn an mighterneth, an creveder, hag an' worryans, byz a venitha. An dellna ra bo. 2. IN MODERN CORNISH Padar a'n Arluth. AGAN Taz leb ez en nêv, benigas beth de hanno, gurra de gulasketh deaz, de voth beth gwrêz en' oar pokar en nêv. Ro dony hithow agan pyb dyth bara; Ha gava do ny agan cabmow, pokara ny gava an gy leb es cam ma war bidn ny: Ha na dege ny en antail, buz gwitha ny dort droge: Rag an mychteyrneth ew chee do honnen, ha an crêvder, ha an 'worryans, rag bisqueth ha bisqueth. An dellna ra bo. F John Keigwin Gwavas Collection f50r. The Lords prayer in Cornish Tas Den ny es in Neff, benegas yw tha hannaw, tha bongath may fo gwres, in Nore pocare hag in Neff. Ro tha ny gen bara ny hithow ha pub dyth, ha gava tha ny gon Kabmoth bar pocare tra gon Cabmoth gava tha ny. Dyra ny mes a Demtation, ha ledya ny mes a Drog. Amen an della Robo G. John Boson. There are two versions: 1. Gwavas Collection f.2r. 1709. Pader an Arleth. An Taz ny es en Neu. Benigas vo goz Hanou; goz Glasgar doz; goz Bonogath vos gureys en Aor, pykar en Neu. Ro dha ni hydhou bara ny peb Dydh, Gava dha ny a gan Kam, pykar der govva ny, neb es Kama erbyn ny, en antal ny na dro, byz Gwitha ny ves a Droag, Rag goz es a Miternans; an Haesder ha an Spladn, Bounaz heb diuath. Amen. 2. Penzance MS (as edited by R.M.Nance, Old Cornwall V 9 (1958); a better edition is in Padel, CWBF p. 55) CORNOACK - PADER AN ARLETH English - The Prayer of the Lord - alias Lord's Prayer Taz Ny drero en Neue, benigas beth gus Hanow gus Thernas toaz, gus Brez beth gwres en Aor p'kar drua en Neaue. Ro den hithou gun bara deth de [deth gaffa (corrected to govia) den gun Kama p'kar drera ny gaff (gov) da [kamas war gun pidn. Na tedna ny en Antoll, buz gwitha ny vrt droag. Rag the'u an Thernas gus vonyn an Nerder ha an Spladner Termen heb duath. Amen Della betha So be it H. Thomas Boson. Gwavas Collection f.107r. 1710. Pader Deu.En Hanou an Taz, ha Mab, han Speriz zanz.Gen Taz es en Nefe, benegaz eu de Hanou, grua de Guelaze dose, de both bo grues en Nore, pecare ha en Nefe, ro do ny an journa ma gen bara journa, ha gaue do ny gen pehazo, pecare terera ny gava an pehadurrian war a gen pedne, ha na raze gen Leua do droage, buz gen guetha ny deurt droge, rag an Geulaze te beaue, ha ul an Nearth, ha worriance, rag nevera-venitho, An delna rebo. I. Composite version (Gwavas and others) Gwavas Collection f.141r An Padar a'n Arleth, en Tavaz Kernuak. An Taz ny, Leb es en Nêf, benigas beth de Hanno, garra de Gwlasker mychterneth doaz, de Voth beth gwrez en Ôar pykâr en Nêf, Ro thynny hithow Agan pyb dyth Bara, ha Gava thynny agan Cabmow, py kara ny gava dothyns, Leb es Camma erbyn ny ha nyn hombrek ny en Anterth, mez gwitha ny dort drok, Rag an Myhterneth ew Te de Honnyn, ha an Creveder ha an Worrynas, rag bisga bisqueth, ha bisga bisqueth An dellna ra bo. 25 Aprill 1714. The Lords prayer in ye Cornish or British Language. Collected from ye Translations & mouths of Mr John Keigwin of Mousehole, Mr Tho Boson of Newlyn, Capt Tho: Tomkin, Mr. Oliver Pendar, James Schollar, Thomas Tonkin. Na Tas ny is Father of us, Agan Taz is our Fathr .....Chee de honyn.... bisqueth, ever, corrupted to bisga J. Gwavas Collection f.110r (with annotations by Gwavas) Padar an Arloth Gen Taz, leb es, en Nêv, benegas beth [Taz ny. sonas de Hanno, De Gulasketh doaz, - [Matyearneth or Mychterneth, kingdome De Both beth gurêz en ‘aor - [bonogeth is good will brez, mind, sentence or judgment pokar en Nev, Ro do ny hidhu - gen bara pob Dêth, ha Gava do ny [kinefar journa every day or - day by day - or a deth do deth gen pehazo, pokara ny Gava an Gy, neb es peha, war agen bidn, ha - [pedn na dro ny en Antall, buz gwitha [brouodegeth ny dhort droge, Rag De ew an Glasketh, ha an Nerth, ha an Gworyans, Bounaz heb diuath. Andellna ra bo.