1. Robert Parsons, Llyfr y Resolusion The book was translated into Welsh by John Davies. From 1684 edition, p. 365. Pyngciau'r FYDD. . . Yr vn, yn Iaith Gernyw. MEE a greas in dew taz oll dew galosack, gwreear nev ha noar; hac idm e vab ev Iesu Chreest an arleth ny aweth conceues der an sperez sanz, geanes an worthies Varia, peze indadu Pontius Peelat, goares en grows, marau hac anclithies, tha eefarn ev deskidnyas, an trega death ev tetherias thurt mernaus, tha vownans tha nev ev ascendias, hac ena ma o seatha an bargh dighow than Deu taz, hacc alena ma tha thoas, rag jidga bew ha maraw. Mee a greas in speres sanz, hac in sanz egles lean a feth, Communyan an senz, geevans an pehoost, dereeuians an keeg, bownans heb duath. Amen, indelua rabo. Note: indadu, mernaus, indelua: The printer has confused n and u. 2a. Scawen, Observations..., 1777 Me a greez en du taz olgologack y wrig en neu han noare. Ha yn Jesu Crest y vabe hag agan arlyth avy, conceviys daz an Speri Sanz, geniz thurt an voz Mereea Sufferai dadn Pont Pilatt, ve gocis dan vernans ha bethis, ha thes kidnias the yffarn, y sauas arta yn Trysa dyth, ha deriffians da neau ha seth war dighow dornyndue taz olgologeck. Thurt ena eu za doaz tha juga yn Beaw han Vazaw. Me a greez yn Spiriz Sanz, Sanz cathalick Eglis, yn Communion yn Sanz, yn giuyans an pegh, yn derivyans yn corff, han Bowians ragneuera andellazobo. 2b. Camden, Britannia , tr. E Gibson, 1695. p.18 The Creed in Cornish Me agreez en du Taz ollgolgack y wrig en neu han noare. Ha yn Jesu Crest y vabe hag agan arlyth auy conseuyys dur an speriz sanz, geniz thart an Voz Mareea, sufferai dadn Ponc Pilat, ve goris dan Vernans ha bethis, ha thes kidnias the yffarn, y savas arta yn trysa dyth, ha seth war dighow dornyndue taz ollgologack, thurt ena eu ra dvaz tha juga yn beaw han varaw, Me agreez yn speriz zanz, sanz Cathalic Eglis, yn communion yn sans, yn givyans an pegh, yn derivyans yn Corf, han Bowians ragnevera. Andellarobo 3. Hals’s History of Cornwall From Gilbert, The Parochial History of Cornwall, 1838. Vol. 1, p. 252 Me agris en Du, an Tas ologologack, wresses a neu hag doar; hag en Jesu Chrest, ys nuell mab agan Arluth, ne ve conceveijs ryb an hairon Sperres, genijs ay an voz Mareea, cothaff orthaff Pontius Pilat; ve crowsye, maraws hag bethens, Eff deskynas en the Iffran, hag an trysa journa, Eff sevye arte thort an maraws, ef askynnus en the neuf; hag setvah wor an dighow dorne ay Du an Tas allogallogack, rag ena ef fyth dos the judgye an beaw hag an maraws. Me agris benegas Spirres, an Hairon Catholic Egles, an communion ay sans, an givyans ay peags, an sevyans ay an corfe hag an bew regnaveffere. Amen. 4. John Keigwin, Borlase MS Me A Crege en Deu an Taz ulnerth, neb a wraz an Nefe, ha Nore, ha en Jesu Crest Eh mab E whonen An Arlith ny, Denethes dar an Speris zance, Gennes an Maiteth Marrian, gath dar E galarrou dadne Pontious Pilat Creages war an Grouse, Marrou, ha Vmclithes, Eaue gath an dore de Efferne, ha an trugga deth Eau derauas arta durt an Marrow, ha gath Man do Nefe, ha Enna ma Setha war dorne dyhou( {zen} an Taz ulnerth ha a deveza lena Eaue ra doaz do gule Compuster do an beau ha Marrou. Thera ve Crege en Speres zance, ha En Egles beneg ha an Cuntillian an zanze ha En gava an pehazou, deraffa an Corfe ha an Bounance rag Never a venithi An Delna re bo 5. John Keigwin, Gwavas Collection f 112v-13r and Borlase MS Printed by Pryce and D.Gilbert. Cregyans an kannasow Christ Me a kridg yn Dew an Taz olgalluster: grwiar an nef, hag an oar: hag yn Jesus Christ y vab dere[?]ys y honon: agan Arluth: denithys an gwer[?]hes Mary: galarou [?] edgis yn dan Pontius Pylat: gowris war an grouz. the Mernans. marrow hag ynklythys thyn iffarn ef a ellas: an tresa dyth ef a thethoras: yn nef ef a ughillas [?] hag an barth dyghou dew an taz ol galluter [?] [2 wds u.] a lenna ef a vyn d[2 wds u.: deggo yma?] div fitho, ry y brez war bewyh [gh?] ha marow. Mi a kridg yn Spyrissans; boz sanz egloz yn [??] ke sei kowethyans an Sanzow dewhythyans [?] pehozow: thethoryans an korf: bewnans heb dywa[?]th 6. Thomas Boson, Gwavas Collection f.107r Gwavas’s amendments shown here in {brackets} Me A? Crege en Deu an Taz ulnerth, neb a wraz an Nefe, ha Nore, ha en Jesu Crest Eh mab E whonen An Arlith ny, Denethes dar an Speris Zance, Gennes an Maiteth Marrian, {Dar, zance} gath dar E galarrou dadne Pontious Pilat Creages war an Grouse, Marrou, ha Vmclithes, Eaue gath an dore de Efferne, ha an trugga deth Eau dera-uas arta {derauas} durt an Marrow, ha gath Man do Nefe, ha Enna ma Setha war dorne dyhou(-zou) an Taz {(-zen), vlnerth} ulnerth ha a deveza lena Eaue ra doaz do gule Compuster do an beau ha Marrou Thera ve Crege en Speres Zance, ha En Egles beneg[is] {zance, [as]} ha an Cuntillian an zanze ha En gava an pehazou, {zanzo, en} deraffa an Corfe ha an Bounance rag Never a veinthi {Neveravenitha} An Delna re bo; 8. William Gwavas f 110v Gwavas’s handwriting. Said by Gwavas to be a composite translation "by Thomas Boson, John Boson, Oliver Pender and selfe"(f109v). The notes in the left margin relating to the underlined words (Gwavas’s underlining) are in the same script as the main text. An Kredzhans a’n Abestelath Me a Credzhi en Deu an Taz ulnerthek, mab leel neb a wras am Nefe, ha an doar, leb vee ha en Jesu Crest E Mab e whonnon, Humthau der an Arleth ny, denethes der an - an Speriz Sanz Speriz Sanz, gennes a'n Maitheid - + galarrez Marrian, + gath der galarrou dadn 0 ve Croages war Pontius Pilat, crugez 0 ve crugez ve Croages war is crossed out. Above line: Crowsez an Krouz crossed out Maro , ah umclithes, Ev gath an dor gulludyack do Efferne an Tridga deth Ev - diskydma doravas arta, dort an Marrow, ha - gath man do Nêv, ha Setha war dorn ollgalludack dyhou Deu, an Taz ulnerthek, ha - deveza lena, Ev ra doaz do Rei Brez, war Bew ha Marow. - Thera ve Credge, en Speriz zanz an Sanz Egliz dres an Byz, an - 0 dehilians Cowethyans Cuntillian an Zanzo, ha an 0 Gava an pehazo [later addition: An] + Thethoria[n]z an Corf, ha Bonnaz ragnevera venytho - Andellna ra bo - + thuyra en ortus. Ma An Luar en draffa daduyrain arta Y e moon is in Riseing or an sevel arta or an Seel arta or an deraffa - derevall derevans derivians ------------------------------ or dasveuans Houl= drevall Sun-rising reviving 9. John Boson, Penzance MS Ed. Nance, OC.V.9, 1958; yma dyllans gwell yn Padel, CWBF) In Gwavas’s handwriting. There is a better edition in Padel, CWBF. An Credian The Beleife Th’ram Credia en Deiu Taz ol ner, Guilver an Neue ha an Aor ha en Ihesu Chriest man Kar e vonyn Arleth Ny, Pee vo Denethes der Spiriz Sanz, Ginnez vrt Mathet Marian. Perthz dad’n Ponshioz Pylat vo Corwsiez Marow, ha Kleithez. e deskenias en Iffarn an Tridzia deth, E Thasurras vrt an Beth. E Gavorras en Neue. E Sethas vor bar dihow Deiu Taz ol ner. Nenna E vedn toze tha Ri Brez vor an Beau ha Maro. The’ram Credia en Spiriz Sanz a Sanz Egliz dres an Beas - Kontiliow Sanzow - Gaffans Peha. Thasurrans an Corf, ha Bonas heb duath: Amen - Della Beth a.
An Gredo