1. Robert Parsons, Llyfr y Resolusion The book was translated into Welsh by John Davies.   From 1684 edition, p. 365. Pyngciau'r FYDD. . . Yr vn, yn Iaith Gernyw. MEE   a   greas   in   dew   taz   oll   dew   galosack,   gwreear   nev   ha   noar;   hac   idm   e   vab   ev   Iesu   Chreest   an   arleth   ny   aweth conceues   der   an   sperez   sanz,   geanes   an   worthies   Varia,   peze   indadu   Pontius   Peelat,   goares   en   grows,   marau   hac anclithies,   tha   eefarn   ev   deskidnyas,   an   trega   death   ev   tetherias   thurt   mernaus,   tha   vownans   tha   nev   ev   ascendias, hac   ena   ma   o   seatha   an   bargh   dighow   than   Deu   taz,   hacc   alena   ma   tha   thoas,   rag   jidga   bew   ha   maraw.   Mee   a greas   in   speres   sanz,   hac   in   sanz   egles   lean   a   feth,   Communyan   an   senz,   geevans   an   pehoost,   dereeuians   an   keeg, bownans heb duath.  Amen, indelua rabo. Note: indadu, mernaus, indelua: The printer has confused n and u. 2a. Scawen, Observations...,  1777 Me   a   greez   en   du   taz   olgologack   y   wrig   en   neu   han   noare.   Ha   yn   Jesu   Crest   y   vabe   hag   agan   arlyth   avy,   conceviys daz   an   Speri   Sanz,   geniz   thurt   an   voz   Mereea   Sufferai   dadn   Pont   Pilatt,   ve   gocis   dan   vernans   ha   bethis,   ha   thes kidnias    the    yffarn,    y    sauas    arta    yn   Trysa    dyth,    ha    deriffians    da    neau    ha    seth    war    dighow    dornyndue    taz olgologeck. Thurt   ena   eu   za   doaz   tha   juga   yn   Beaw   han Vazaw.         Me   a   greez   yn   Spiriz   Sanz,   Sanz   cathalick   Eglis, yn Communion yn Sanz, yn giuyans an pegh, yn derivyans yn corff, han Bowians ragneuera andellazobo. 2b. Camden, Britannia , tr. E Gibson, 1695. p.18 The Creed in Cornish Me   agreez   en   du Taz   ollgolgack   y   wrig   en   neu   han   noare.   Ha   yn   Jesu   Crest   y   vabe   hag   agan   arlyth   auy   conseuyys dur   an   speriz   sanz,   geniz   thart   an   Voz   Mareea,   sufferai   dadn   Ponc   Pilat,   ve   goris   dan   Vernans   ha   bethis,   ha   thes kidnias   the   yffarn,   y   savas   arta   yn   trysa   dyth,   ha   seth   war   dighow   dornyndue   taz   ollgologack,   thurt   ena   eu   ra   dvaz tha   juga   yn   beaw   han   varaw,   Me   agreez   yn   speriz   zanz,   sanz   Cathalic   Eglis,   yn   communion   yn   sans,   yn   givyans an pegh, yn derivyans yn Corf, han Bowians ragnevera. Andellarobo 3. Hals’s History of Cornwall From Gilbert, The Parochial History of Cornwall, 1838. Vol. 1, p. 252 Me agris en Du, an Tas ologologack, wresses a neu hag doar; hag en Jesu Chrest, ys nuell mab agan Arluth, ne ve conceveijs ryb an hairon Sperres, genijs ay an voz Mareea, cothaff orthaff Pontius Pilat; ve crowsye, maraws hag bethens, Eff deskynas en the Iffran, hag an trysa journa, Eff sevye arte thort an maraws, ef askynnus en the neuf; hag setvah wor an dighow dorne ay Du an Tas allogallogack, rag ena ef fyth dos the judgye an beaw hag an maraws. Me agris benegas Spirres, an Hairon Catholic Egles, an communion ay sans, an givyans ay peags, an sevyans ay an corfe hag an bew regnaveffere. Amen. 4. John Keigwin, Borlase MS Me A Crege en Deu an Taz ulnerth, neb a wraz an Nefe, ha Nore, ha en Jesu Crest Eh mab E whonen An Arlith ny, Denethes dar an Speris zance, Gennes an Maiteth Marrian, gath dar E galarrou dadne Pontious Pilat Creages war an Grouse, Marrou, ha Vmclithes, Eaue gath an dore de Efferne, ha an trugga deth Eau derauas arta durt an Marrow, ha gath Man do Nefe, ha Enna ma Setha war dorne dyhou( {zen} an Taz ulnerth ha a deveza lena Eaue ra doaz do gule Compuster do an beau ha Marrou. Thera ve Crege en Speres zance, ha En Egles beneg ha an Cuntillian an zanze ha En gava an pehazou, deraffa an Corfe ha an Bounance rag Never a venithi An Delna re bo 5. John Keigwin, Gwavas Collection f 112v-13r and Borlase MS Printed by Pryce and D.Gilbert. Cregyans an kannasow Christ Me a kridg yn Dew an Taz olgalluster: grwiar an nef, hag an oar: hag yn Jesus Christ y vab dere[?]ys y honon: agan Arluth: denithys an gwer[?]hes Mary: galarou [?] edgis yn dan Pontius Pylat: gowris war an grouz. the Mernans. marrow hag ynklythys thyn iffarn ef a ellas: an tresa dyth ef a thethoras: yn nef ef a ughillas [?] hag an barth dyghou dew an taz ol galluter [?] [2 wds u.] a lenna ef a vyn d[2 wds u.: deggo yma?] div fitho, ry y brez war bewyh [gh?] ha marow.  Mi a kridg yn Spyrissans; boz sanz egloz yn [??] ke sei kowethyans an Sanzow dewhythyans [?] pehozow: thethoryans an korf: bewnans heb dywa[?]th 6. Thomas Boson, Gwavas Collection f.107r Gwavas’s amendments shown here in {brackets} Me A? Crege en Deu an Taz ulnerth, neb a wraz an Nefe,  ha Nore, ha en Jesu Crest Eh mab E whonen An Arlith ny, Denethes dar  an Speris Zance, Gennes an Maiteth Marrian, {Dar, zance} gath dar E galarrou dadne Pontious Pilat Creages war an Grouse, Marrou, ha Vmclithes, Eaue gath an dore de Efferne, ha an trugga deth Eau dera-uas arta {derauas} durt an Marrow, ha gath Man do Nefe, ha Enna ma Setha war dorne dyhou(-zou) an Taz {(-zen), vlnerth} ulnerth ha a deveza lena Eaue ra doaz do gule Compuster do an beau ha Marrou Thera ve Crege en Speres Zance, ha En Egles beneg[is] {zance, [as]} ha an Cuntillian an zanze ha En gava an pehazou, {zanzo, en} deraffa an Corfe ha an Bounance rag Never a veinthi {Neveravenitha}  An Delna re bo; 8. William Gwavas f 110v Gwavas’s handwriting. Said by Gwavas to be a composite translation "by Thomas Boson, John Boson, Oliver Pender and selfe"(f109v). The notes in the left margin relating to the underlined words (Gwavas’s underlining) are in the same script as the main text.                                    An Kredzhans a’n Abestelath                                    Me a Credzhi en Deu an Taz ulnerthek, mab leel                      neb a wras am Nefe, ha an doar, leb vee                        ha en Jesu Crest E Mab e whonnon, Humthau der              an Arleth ny, denethes der an - an Speriz Sanz  Speriz Sanz, gennes a'n Maitheid - + galarrez                     Marrian, + gath der galarrou dadn 0 ve Croages war         Pontius Pilat, crugez 0 ve crugez ve Croages war is crossed out. Above line: Crowsez an Krouz  crossed out                                     Maro , ah umclithes, Ev gath an dor gulludyack                  do Efferne an Tridga deth Ev - diskydma                    doravas arta, dort an Marrow, ha -                                     gath man do Nêv, ha Setha war dorn ollgalludack                dyhou Deu, an Taz ulnerthek, ha -                                     deveza lena, Ev ra doaz do Rei                                     Brez, war Bew ha Marow. -                                     Thera ve Credge, en Speriz zanz                                     an Sanz Egliz dres an Byz, an - 0 dehilians  Cowethyans     Cuntillian an Zanzo, ha an 0 Gava                                     an pehazo [later addition: An]  + Thethoria[n]z an Corf, ha Bonnaz ragnevera venytho - Andellna ra bo - + thuyra en ortus. Ma An Luar en draffa daduyrain arta Y e  moon is in Riseing or an sevel arta or an Seel arta or an deraffa    -   derevall derevans derivians ------------------------------ or dasveuans Houl= drevall Sun-rising reviving 9. John Boson, Penzance MS Ed. Nance, OC.V.9, 1958; yma dyllans gwell yn Padel, CWBF) In Gwavas’s handwriting.  There is a better edition in Padel, CWBF. An Credian The Beleife Th’ram Credia en Deiu Taz ol ner, Guilver an Neue ha an Aor ha en Ihesu Chriest man Kar e vonyn Arleth Ny, Pee vo Denethes der Spiriz Sanz, Ginnez vrt Mathet Marian.  Perthz dad’n Ponshioz Pylat vo Corwsiez Marow, ha Kleithez. e deskenias en Iffarn an Tridzia deth, E Thasurras vrt an Beth. E Gavorras en Neue.  E Sethas vor bar dihow Deiu Taz ol ner. Nenna E vedn toze tha Ri Brez vor an Beau ha Maro.  The’ram Credia en Spiriz Sanz a Sanz Egliz dres an Beas - Kontiliow Sanzow - Gaffans Peha.  Thasurrans an Corf, ha Bonas heb duath: Amen - Della Beth a.
An Gredo